PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII "Esencjum" ul. Kamienna 5A/14, 55-200 Oława (gabinet mieści się w bloku mieszkalnym - IV piętro) Na wizytę można się umawiać telefonicznie (rozmowa, SMS) lub drogą elektroniczną (e-mail, formularz kontaktowy) -  proszę o przesłanie propozycji terminów i ewentualnie krótkiej charakterystyki problemu. Wizytę uznaje się za umówioną  po ustaleniu terminu z psychoterapeutą.  mgr Ewelina Chętkowska psycholog, psychoterapeuta tel. 790 80 44 66 e-mail: e.chetkowska@gmail.com Nr konta:   70 1020 5242 0000 2502 0313 0119   Bank PKO B.P.
Przykładowy formularz kontaktowyFORMULARZ KONTAKTOWY