Współpraca pacjenta i psychoterapeuty polegająca na regularnych spotkaniach (raz w tygodniu lub  częściej) ukierunkowanych na zrozumienie i rozwiązanie trudności zgłaszającej się osoby. Sesja  terapeutyczna trwa 50 minut.  Regularne spotkania pary z psychoterapeutą, podczas których omawiane są problemy w związku.  Proces leczenia ukierunkowany jest na zrozumienie i rozwiązanie trudności pojawiających się w  danej relacji. Ponieważ osobiste problemy osób z pary analizowane są w ograniczonym stopniu,  może ona być etapem wstępnym do terapii indywidualnej. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut. Opinie do celów orzecznictwa, postępowania sądowego, odszkodowawczego. Wydawane w oparciu  o badanie psychologiczne lub konsultacje. Forma diagnozy uzależniona jest od celu, w jakim opinia  jest wydawana i związanych z tym potrzeb.   Konsultacje przez Internet za pośrednictwem programów do komunikacji wideo typu Skype.  Uznawane za ewentualny etap wstępny przed podjęciem psychoterapii w gabinecie. - BADANIE INTELEKTU (Testy inteligencji - skala Wechslera, test Ravena) - dzieci, młodzież, dorośli - BADANIE OSOBOWOŚCI - dorośli - BADANIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM - młodzież, dorośli - BADANIE UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI - młodzież, dorośli PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII "Esencjum" mgr Ewelina Chętkowska psycholog, psychoterapeuta ul. Kamienna 5A/14, 55-200 Oława tel. 790 80 44 66  e-mail: e.chetkowska@gmail.com Psychoterapia indywidualna Psychoterapia par / Psychoterapia małżeńska Opinie psychologiczne Konsultacje on-line Diagnowa w oparciu o testy psychologiczne