Psychoterapia indywidualna

Współpraca pacjenta i psychoterapeuty polegająca na regularnych spotkaniach (raz w tygodniu lub częściej) ukierunkowanych na zrozumienie i rozwiązanie trudności zgłaszającej się osoby. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.Psychoterapia par / Psychoterapia małżeńska

Regularne spotkania pary z psychoterapeutą, podczas których omawiane są problemy w związku. Proces leczenia ukierunkowany jest na zrozumienie i rozwiązanie trudności pojawiających się w danej relacji. Ponieważ osobiste problemy osób z pary analizowane są w ograniczonym stopniu, może ona być etapem wstępnym do terapii indywidualnej. Pierwsza sesja trwa 90 minut, kolejne po 60 minut.Opinie psychologiczne

Opinie do celów orzecznictwa, postępowania sądowego, odszkodowawczego. Wydawane w oparciu o badanie psychologiczne lub konsultacje. Forma diagnozy uzależniona jest od celu, w jakim opinia jest wydawana i związanych z tym potrzeb.Diagnowa w oparciu o testy psychologiczne

- BADANIE INTELEKTU (Testy inteligencji - skala Wechslera, test Ravena) - dzieci, młodzież, dorośli
- BADANIE OSOBOWOŚCI - dorośli
- BADANIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM - młodzież, dorośli
- BADANIE UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI - młodzież, dorośli

PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII "Esencjum"

mgr Ewelina Główka (Chętkowska)
psycholog, psychoterapeuta

ul. Kamienna 5A/14, 55-200 Oława
ul. Jesionowa 37/27, 50-504 Wrocław
tel. 790 80 44 66 e-mail: e.chetkowska@gmail.com