Psychoterapia jest procesem, w którym pacjent wspólnie z terapeutą prowadząc dialog  terapeutyczny przyglądają się trudnościom pacjenta i poszukują ich zrozumienia. Celem jest  poznanie rzeczywistości wewnętrznej pacjenta, poszerzenie jego świadomości a w konsekwencji  zmiana na poziomie przeżywania emocjonalnego i zachowania. W terapii znaczącą rolę odgrywa  relacja, którą budują pacjent i terapeuta - oparta na zaufaniu, otwartości, współpracy i empatii.  Dlatego ważny jest wybór terapeuty oraz rozmawianie o tym, jak jest przeżywany. Psychoterapia psychodynamiczna, wywodząca się z psychoanalizy, zakłada istnienie  nieświadomości i jej wpływ na życie każdego człowieka. W nieświadomości gromadzone są  doświadczenia związane z różnymi wydarzeniami i relacjami, które z kolei kształtują sposoby  reakcji oraz funkcjonowania w bieżących sytuacjach i kontaktach z ludźmi. Psychoterapia ma na  celu rozszerzenie świadomości na pewne obszary nieświadome i zmianę zawartych w nich obrazów. Proces leczenia z natury jest procesem długotrwałym. Istotna jest przy tym regularność  spotkań z terapeutą. Każda osoba odczuwająca cierpienie w życiu może skorzystać z psychoterapii. Dlatego, jeżeli: - odczuwasz przygnębienie, niechęć do działania, brak satysfakcji, - wchodzisz w kolejne związki, które kończą się rozczarowaniem, rozstaniem, są źródłem cierpienia  i frustracji, - zauważasz u siebie szkodliwe czy niszczące sposoby zachowania, które odbijają się na Tobie i na  Twoich bliskich, - doświadczasz napadów lęku, paniki, objawiających się m.in pieszonym biciem serca, dusznościami, zawrotami lub bólem głowy w miejscach publicznych czy w domu,    - odczuwasz bóle lub dolegliwości fizyczne mimo prawidłowych wyników badań medycznych,
- objadasz się i/lub prowokujesz wymioty - po uprzednim planowaniu lub w niekontrolowany sposób lub
- czujesz, że "jest coś z Tobą nie tak", co utrudnia Ci codzienne życie, ale nie do końca wiesz, co to jest ani z czego wynika,

to psychoterapia może Ci pomóc odnaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zmienić Twój sposób przeżywania i zachowania.
PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII "Esencjum" mgr Ewelina Chętkowska psycholog, psychoterapeuta ul. Kamienna 5A/14, 55-200 Oława tel. 790 80 44 66  e-mail: e.chetkowska@gmail.com Co to jest psychoterapia? Dla kogo jest psychoterapia?