Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem, w którym pacjent wspólnie z terapeutą prowadząc dialog terapeutyczny przyglądają się trudnościom pacjenta i poszukują ich zrozumienia. Celem jest poznanie rzeczywistości wewnętrznej pacjenta, poszerzenie jego świadomości a w konsekwencji zmiana na poziomie przeżywania emocjonalnego i zachowania. W terapii znaczącą rolę odgrywa relacja, którą budują pacjent i terapeuta - oparta na zaufaniu, otwartości, współpracy i empatii. Dlatego ważny jest wybór terapeuty oraz rozmawianie o tym, jak jest przeżywany.

Psychoterapia psychodynamiczna, wywodząca się z psychoanalizy, zakłada istnienie nieświadomości i jej wpływ na życie każdego człowieka. W nieświadomości gromadzone są doświadczenia związane z różnymi wydarzeniami i relacjami, które z kolei kształtują sposoby reakcji oraz funkcjonowania w bieżących sytuacjach i kontaktach z ludźmi. Psychoterapia ma na celu rozszerzenie świadomości na pewne obszary nieświadome i zmianę zawartych w nich obrazów.

Proces leczenia z natury jest procesem długotrwałym. Istotna jest przy tym regularność spotkań z terapeutą.Dla kogo jest psychoterapia?

Każda osoba odczuwająca cierpienie w życiu może skorzystać z psychoterapii. Dlatego, jeżeli:

- odczuwasz przygnębienie, niechęć do działania, brak satysfakcji,
- wchodzisz w kolejne związki, które kończą się rozczarowaniem, rozstaniem, są źródłem cierpienia i frustracji,
- zauważasz u siebie szkodliwe czy niszczące sposoby zachowania, które odbijają się na Tobie i na Twoich bliskich,
- doświadczasz napadów lęku, paniki, objawiających się m.in przyśpieszonym biciem serca, dusznościami, zawrotami lub bólem głowy w miejscach publicznych czy w domu,
- odczuwasz bóle lub dolegliwości fizyczne mimo prawidłowych wyników badań medycznych,
- objadasz się i/lub prowokujesz wymioty - po uprzednim planowaniu lub w niekontrolowany sposób lub
- czujesz, że "jest coś z Tobą nie tak", co utrudnia Ci codzienne życie, ale nie do końca wiesz, co to jest ani z czego wynika,

to psychoterapia może Ci pomóc odnaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zmienić Twój sposób przeżywania i zachowania.

PRYWATNY GABINET PSYCHOTERAPII "Esencjum"

mgr Ewelina Główka (Chętkowska)
psycholog, psychoterapeuta

ul. Kamienna 5A/14, 55-200 Oława
ul. Jesionowa 37/27, 50-504 Wrocław
tel. 790 80 44 66 e-mail: e.chetkowska@gmail.com