ESENCJUM
EWELINA GŁÓWKA

Prywatny gabinet psychoterapii

Zapraszam do kontaktu

+48 790 80 44 66

O MNIE

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i socjoterapeutką. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto kształciłam się w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii w Szkole Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami dorosłymi i młodzieżą m. in. w Centrum Pomocy Psychologicznej „Alter Ego” we Wrocławiu, w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, w Punkcie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Oława, współpracując ze Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym oraz prowadząc warsztaty i szkolenia. Odbyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Jako psychoterapeutka zajmuję się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Wspieram osoby borykające się z trudnościami w relacjach.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W pracy przestrzegam zasad etyki zawodowej psychoterapeuty (podobnej etyce lekarskiej) – treści poruszane na terapii są objęte tajemnicą.

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Współpraca pacjenta i psychoterapeuty polegająca na regularnych spotkaniach (raz w tygodniu lub częściej) ukierunkowanych na zrozumienie i rozwiązanie trudności zgłaszającej się osoby. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia par / Psychoterapia małżeńska

Regularne spotkania pary z psychoterapeutą, podczas których omawiane są problemy w związku. Proces leczenia ukierunkowany jest na zrozumienie i rozwiązanie trudności pojawiających się w danej relacji. Ponieważ osobiste problemy osób z pary analizowane są w ograniczonym stopniu, może ona być etapem wstępnym do terapii indywidualnej. Pierwsza sesja trwa 90 minut, kolejne po 60 minut.

Opinie psychologiczne

Opinie do celów orzecznictwa, postępowania sądowego, odszkodowawczego. Wydawane w oparciu o badanie psychologiczne lub konsultacje. Forma diagnozy uzależniona jest od celu, w jakim opinia jest wydawana i związanych z tym potrzeb.

Psychoterapia

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem, w którym pacjent wspólnie z terapeutą prowadząc dialog terapeutyczny przyglądają się trudnościom pacjenta i poszukują ich zrozumienia. Celem jest poznanie rzeczywistości wewnętrznej pacjenta, poszerzenie jego świadomości a w konsekwencji zmiana na poziomie przeżywania emocjonalnego i zachowania. W terapii znaczącą rolę odgrywa relacja, którą budują pacjent i terapeuta – oparta na zaufaniu, otwartości, współpracy i empatii. Dlatego ważny jest wybór terapeuty oraz rozmawianie o tym, jak jest przeżywany.

Psychoterapia psychodynamiczna, wywodząca się z psychoanalizy, zakłada istnienie nieświadomości i jej wpływ na życie każdego człowieka. W nieświadomości gromadzone są doświadczenia związane z różnymi wydarzeniami i relacjami, które z kolei kształtują sposoby reakcji oraz funkcjonowania w bieżących sytuacjach i kontaktach z ludźmi. Psychoterapia ma na celu rozszerzenie świadomości na pewne obszary nieświadome i zmianę zawartych w nich obrazów.

Proces leczenia z natury jest procesem długotrwałym. Istotna jest przy tym regularność spotkań z terapeutą.

Dla kogo jest psychoterapia?

Każda osoba odczuwająca cierpienie w życiu może skorzystać z psychoterapii. Dlatego, jeżeli:

  • odczuwasz przygnębienie, niechęć do działania, brak satysfakcji,
  • wchodzisz w kolejne związki, które kończą się rozczarowaniem, rozstaniem, są źródłem cierpienia i frustracji,
  • zauważasz u siebie szkodliwe czy niszczące sposoby zachowania, które odbijają się na Tobie i na Twoich bliskich,
  • doświadczasz napadów lęku, paniki, objawiających się m.in przyśpieszonym biciem serca, dusznościami, zawrotami lub bólem głowy w miejscach publicznych czy w domu,
  • odczuwasz bóle lub dolegliwości fizyczne mimo prawidłowych wyników badań medycznych,
  • objadasz się i/lub prowokujesz wymioty – po uprzednim planowaniu lub w niekontrolowany sposób lub
  • czujesz, że „jest coś z Tobą nie tak”, co utrudnia Ci codzienne życie, ale nie do końca wiesz, co to jest ani z czego wynika,

to psychoterapia może Ci pomóc odnaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zmienić Twój sposób przeżywania i zachowania.