Oferta

Psychoterapia indywidualna

Współpraca pacjenta i psychoterapeuty polegająca na regularnych spotkaniach (raz w tygodniu lub częściej) ukierunkowanych na zrozumienie i rozwiązanie trudności zgłaszającej się osoby. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia par / Psychoterapia małżeńska

Regularne spotkania pary z psychoterapeutą, podczas których omawiane są problemy w związku. Proces leczenia ukierunkowany jest na zrozumienie i rozwiązanie trudności pojawiających się w danej relacji. Ponieważ osobiste problemy osób z pary analizowane są w ograniczonym stopniu, może ona być etapem wstępnym do terapii indywidualnej. Pierwsza sesja trwa 90 minut, kolejne po 60 minut.

Opinie psychologiczne

Opinie do celów orzecznictwa, postępowania sądowego, odszkodowawczego. Wydawane w oparciu o badanie psychologiczne lub konsultacje. Forma diagnozy uzależniona jest od celu, w jakim opinia jest wydawana i związanych z tym potrzeb.

Diagnowa w oparciu o testy psychologiczne

 • BADANIE INTELEKTU (Testy inteligencji – skala Wechslera, test Ravena) – dzieci, młodzież, dorośli
 • BADANIE OSOBOWOŚCI – dorośli
 • BADANIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – młodzież, dorośli
 • BADANIE UWAGI I SPOSTRZEGAWCZOŚCI – młodzież, dorośli

Psychoterapia

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem, w którym pacjent wspólnie z terapeutą prowadząc dialog terapeutyczny przyglądają się trudnościom pacjenta i poszukują ich zrozumienia. Celem jest poznanie rzeczywistości wewnętrznej pacjenta, poszerzenie jego świadomości a w konsekwencji zmiana na poziomie przeżywania emocjonalnego i zachowania. W terapii znaczącą rolę odgrywa relacja, którą budują pacjent i terapeuta – oparta na zaufaniu, otwartości, współpracy i empatii. Dlatego ważny jest wybór terapeuty oraz rozmawianie o tym, jak jest przeżywany.

Psychoterapia psychodynamiczna, wywodząca się z psychoanalizy, zakłada istnienie nieświadomości i jej wpływ na życie każdego człowieka. W nieświadomości gromadzone są doświadczenia związane z różnymi wydarzeniami i relacjami, które z kolei kształtują sposoby reakcji oraz funkcjonowania w bieżących sytuacjach i kontaktach z ludźmi. Psychoterapia ma na celu rozszerzenie świadomości na pewne obszary nieświadome i zmianę zawartych w nich obrazów.

Proces leczenia z natury jest procesem długotrwałym. Istotna jest przy tym regularność spotkań z terapeutą.

Dla kogo jest psychoterapia?

Każda osoba odczuwająca cierpienie w życiu może skorzystać z psychoterapii. Dlatego, jeżeli:

 • odczuwasz przygnębienie, niechęć do działania, brak satysfakcji,
 • wchodzisz w kolejne związki, które kończą się rozczarowaniem, rozstaniem, są źródłem cierpienia i frustracji,
 • zauważasz u siebie szkodliwe czy niszczące sposoby zachowania, które odbijają się na Tobie i na Twoich bliskich,
 • doświadczasz napadów lęku, paniki, objawiających się m.in przyśpieszonym biciem serca, dusznościami, zawrotami lub bólem głowy w miejscach publicznych czy w domu,
 • odczuwasz bóle lub dolegliwości fizyczne mimo prawidłowych wyników badań medycznych,
 • objadasz się i/lub prowokujesz wymioty – po uprzednim planowaniu lub w niekontrolowany sposób lub
 • czujesz, że „jest coś z Tobą nie tak”, co utrudnia Ci codzienne życie, ale nie do końca wiesz, co to jest ani z czego wynika,

to psychoterapia może Ci pomóc odnaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zmienić Twój sposób przeżywania i zachowania.